Elevii claselor a XII-a se apropie rapid de încheierea cursurilor și absolvirea liceului. Cu toate acestea, mai au o etapă importantă de parcurs, și anume susținerea examenului de Bacalaureat. Iată care este perioada de înscrieri și documentele necesare la depunerea dosarului!

Perioada de înscrieri la Bacalaureat 2024

Majoritatea absolvenților din clasele a XI-a și a XII-a de la seral sau cu frecvență redusă se gândesc cu emoții la unul dintre cele mai importante momente din viețile lor, și anume susținerea examenului de maturitate.

Însă până la probele orale și scrise, candidații au obligativitatea de a se înscrie în cadrul examenului de Bacalaureat pentru a putea fi posibilă susținerea acestuia.

Ministerul Educației a publicat deja perioada de înscrieri la BAC, absolvenții având la dispoziție câteva zile, începând din data de 3 iunie 2024. Candidații se pot înscrie până la data de 7 iunie 2024, zi în care vor termina și cursurile.

De asemenea, pentru sesiunea din toamnă, înscrierile se vor face în perioada 15 – 22 iulie 2024.

Documentele necesare la dosarul de înscriere

Pentru a putea susține examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să depună un dosar cu mai multe documente, în momentul înscrierii.

Iată care sunt documentele de care vor avea nevoie candidații la înscriere pentru BAC:

 • certificatul de naștere (documentul original și o copie);
 • cartea de identitate (documentul original și o copie);
 • cerere de înscriere (fișă-tip informatizată) completată, avizată și ștampilata de unitatea de învățământ de proveniență/centru de examen;
 • copia diplomei/diplomelor prin care se confirmă premiul/premiile la concursurile/olimpiadele internaționale prevăzute în Lista olimpiadelor și concursurilor naționale recunoscute de Ministerul Educației pentru care se pot echivala probele scrise de la examenul național de bacalaureat;
 • certificatul/certificatele în original, precum și o copie a acestuia/acestora, în baza căruia/cărora se solicita echivalarea probei C și D, dacă este cazul;
 • foaia matricolă în original;
 • adeverință emisă de unitatea de învățământ prin care se confirmă finalizarea clasei a XII-a/a XIII-a și media generală.

Calendarul examenului de Bacalaureat, sesiunea vară 2024

 • 3 – 7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

Citește și: Calendar Evaluare Națională 2024: Când încep examenele?

 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00
 • 9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor
 • 12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

Calendarul examenului de Bacalaureat, sesiunea din toamnă 2024

 • 15 – 22 iulie 2024: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 8 – 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 12 august 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 13 – 14 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 19 august 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

Citește și: Calendar BAC 2024: Când încep examenele?

 • 20 august 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 21 august 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 22 august 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 26 august 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00)
 • 27 – 29 august 2024: Rezolvarea contestațiilor
 • 30 august 2024: Afișarea rezultatelor finale

Sursă: edupedu.ro