Înălțarea Domnului are  dată diferită, fiind calculată în funcție de Învierea Domnului. Întrucât Paștele a picat anul acesta pe data de 5 mai, Înălțarea Domnului este sărbătorită la data de 13 iunie, la 40 de zile de la Înviere.

Ce se oferă de pomană de Înălțarea Domnului

În zilele de sărbătoare, există o tradiție veche de a împărți diferite alimente în memoria celor plecați în lumea cealaltă.

Înălțarea Domnului este una dintre cele mai semnificative sărbători din calendarul religios, iar credincioșii obișnuiesc să ofere o varietate de alimente ca parte a ritualului pomenirii, în speranța că vor fi binecuvântați cu sănătate și noroc.

De Înălțarea Domnului, se crede că cerurile se deschid, iar sufletele celor decedați, care au fost pomeniți în ziua de Paște în casele în care au trăit, sunt chemate din nou la cer.

Astfel, obiceiul de a oferi pomană reprezintă pregătirea necesară pentru călătoria către lumea de dincolo.

Citește și: Hristos a Înălțat! Mesaje creștine pentru această zi de sărbătoare

Pentru a atrage binecuvântarea divină și a asigura protecția împotriva relelor, se spune că, credincioșii ar trebui să ofere de pomană păsat fiert în lapte dulce. Această mâncare este, de fapt, mălai măcinat gros, gătit în lapte cu vanilie și alte mirodenii.

Cei care împart acest preparat se așteaptă să fie înzestrați cu noroc, sănătate și să fie feriți de necazuri pe tot parcursul anului.

În plus, credincioșii pot oferi și alte produse, precum colaci, plăcinte, fructe, legume sau colivă. F emeile care au în familie persoane decedate pot împărți pâine caldă, ceapă verde, brânză și rachiu în semn de respect și pomenire.

De asemenea, există tradiția de a împărți pachete cu alimente și celor nevoiași, membrilor comunității din biserică sau celor întâlniți pe stradă, în drumul spre casă.

Rugăciune care se citește de Înălțarea Domnului

Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălţimile cereşti pentru a noastră mântuire şi hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele şi prealuminoasele zile ale învierii Tale şi, iarăşi, după săvârşirea slujirii Tale pământeşti, Te-ai înălţat cu slavă de la noi la ceruri şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui!

În această senină şi atotluminoasă zi a Dumnezeieştii Tale Înălţări la ceruri, pământul prăznuieşte şi saltă, cerul se bucură astăzi de Înălţarea Ziditorului făpturii, oamenii slavoslovesc neîncetat văzând firea noastră cea rătăcită şi căzută, pe umerii Tăi, acum, Mântuitorule, luată şi înălţată la ceruri. Îngerii se veselesc zicând: Cine este acesta, care a venit cu slavă puternic în lupte şi tare în războaie? Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei?

Citește și: Ce să NU faci de Sfinții Petru și Pavel? Apostolii sunt sărbătoriți la 29 iunie

Învredniceşte-ne şi pe noi, neputincioşii, care gândim încă la cele pământesti şi săvârşim neîncetat cele plăcute trupului, să cugetăm la înfricoşătoarea Ta înălţare la cer, grijile cele trupeşti şi cele lumeşti să le lepădăm şi împreună cu Apostolii Tăi să privim acum la cer şi, cu toată inima şi cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălaşul nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini şi călători, plecaţi din casa Părintească în ţara îndepărtată a păcatului.

Pentru aceasta Te rugăm cu osârdie Doamne, ca prin preaslăvită înălţarea Ta, să însufleţeşti conştiinţa noastră, să ne scoţi din robia acestui trup şi a acestei lumi păcătoase şi să ne învredniceşti să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământeşti; că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru, să-Ţi slujim şi să lucrăm, până când dezlegându-ne de legăturile trupului şi trecând vămile văzduhului, să dobândim cereştile Tale locaşuri, unde stând de-a dreapta Slavei Tale, împreună cu Arhanghelii şi Îngerii şi cu toţi Sfinţii, vom proslăvi Preasfânt Numele Tău, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţa Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin .”

Surse: crestinortodox.ro, playtech.ro