Acte necesare eliberare buletin.

Fie că este prima dată când un om își face buletin sau că trebuie să îl schimbe, este necesar să afle ce acte îi sunt necesare pentru a obține actul de identitate.

Această informație este foarte importantă pentru români, în special acum, când România se pregătește să treacă la cărțile de identitate electronice.

Acte necesare eliberare buletin. Acestea sunt toate documentele necesare

Documentele pe care un cetățean  român trebuie să le obțină pentru a obține cartea de identitate diferă în funcție de vârsta pe care persoana o are, în special dacă a împlinit sau nu 18 ani.

Acte necesare pentru obținerea buletinului de identitate la 14 ani

-cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal;
-certificatul de naștere, original şi copie;
-actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
-documentul cu care părintele/reprezentantul legal

face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
-certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorț în cazul în care părinții sunt divorțați, original şi copie;
-chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

Acte necesare pentru buletin la împlinirea vârstei de 18 ani

-cererea pentru eliberare buletin;
-certificatul de naștere, original și copie;
-documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
-declaraţia unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea

declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
-extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședința; extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
-chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

Acte necesare pentru schimbarea buletinului expirat

-cererea pentru eliberarea actului de identitate;
-actul de identitate; certificatul de naștere;
-certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor;
-certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz;
-extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
-documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Citește și: Codul Rutier 2023: Ce amendă primești dacă depășești pe linie continuă?

Acte necesare pentru schimbarea cărții de identitate pierdură, furată sau distrusă

-cerere pentru eliberarea actului de identitate;
-actul de identitate, în cazul deteriorării;
-certificatul de naștere;
-certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor;
-certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz;
-extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
-un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere sau pașaport pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P.;
-documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Acte necesare pentru cartea de identitate provizorie:

-cererea pentru eliberarea actului de identitate;
-3 fotografii tip: 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
-documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reședință, original si copie;
-chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii, adică 1 leu; Aceasta se achită la ghișeu.

Taxă buletin 2023. Ce sumă trebuie să scoți din buzunar pentru a obține cartea de identitate

În România, taxa  unică pentru eliberarea cărții de identitate este de 7 lei. Aceasta poate fi achitată la orice oficiu a Poștei Române sau la orice sucursală CEC Bank. De asemenea, aceasta poate fi achitată și la ghișeul unde se depun actele pentru eliberarea buletinului.

Citește și: Cât costă taxa de eliberare pașaport în 2023? Iată ce acte sunt necesare pentru obținerea documentului

În cazul cărților de identitate solicitate în regim de urgență, în Capitală nu se percepe o taxă suplimentară. În anumite zone din țară însă, se pot percepe astfel de taxe, în funcție de hotărârile autorităților locale.