Cât costă taxa de eliberare pașaport în 2023? Iată cât trebuie să plătești pentru eliberarea pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar. Află mai jos cum poți să faci o programare online pentru a depune actele necesare.

Cât costă taxa de eliberare pașaport în 2023? Unde se poate achita taxa pentru pașaport

În anul 2023, taxa pe care cetățenii țării noastre trebuie să o achite pentru a li se elibera pașaportul depinde în funcție de tipul de pașaport.

Potrivit Direcției Generale de Pașapoarte, contravaloarea unui pașaport simplu electronic:

258 lei- pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani.

234 lei- pentru persoanele cu vârsta mai mică de 12 ani.

Taxa pentru pasaportul simplu temporar:

96 lei- indiferent de vârstă.

În ceea ce privește modul în care cetățenii români pot achita această taxă, oamenii trebuie să știe că au mai multe variante dintre care pșot alege:

-la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank;

- online, prin platforma de plăţi virtuale Ghiseul.ro

În momentul în care completează documentul de plată, oamenii trebuie să completeze următoarele detalii:

- numele, prenumele şi CNP-ul persoanei beneficiare

- tipul pașaportului solicitat

- contul IBAN,

- codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului judeţului (sau municipiul Bucureşti) unde va fi depusă cererea de eliberare suma plătită.

Acte necesare pentru eliberarea pașaportului

În funcție de tipul de pașaport pe care îl doresc dar și a vârstei persoanei care îl solicită sau pentru care se solicită, cetățenii români trebuie să depună următoarele acte.

Documente necesare pentru eliberare pașaport simplu electronic în cazul persoanelor majore cu domiciliul în România:

Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original.

Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original.

Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.

Paşaportul anterior, dacă acesta există.

Documente necesare pentru eliberare pașaport simplu electronic în cazul minorilor cu domiciliu în România care au împlinit vârsta de 14 ani:

Cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original.

Certificatul de naştere al minorului, în original.

Declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data

de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii).

Certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original.

Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.

Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea este formulată cu acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului, în original.

Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţa preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, în original.

Actul de deces al celuilalt părinte, în original.

Actul de desemnare a reprezentantului legal.

Documente necesare pentru eliberare pașaport simplu electronic în cazul minorilor cu domiciliu în România care NU au împlinit vârsta de 14 ani:

Certificatul de naştere al minorului, în original.

Document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original.

Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.

Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

Procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului, în original.

Hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original.

Actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor.

Act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

Pașaport simplu temporar: 

Pașaportul simplu temporar are o valabilitate de numai 12 luni, iar eliberarea lui se face în termen de 15 de zile lucrătoare.

Documente necesare pentru eliberare pașaport simplu temporar în cazul persoanelor majore cu domiciliul în România

Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original.

Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.

Paşaportul anterior, dacă acesta există.

Documente necesare pentru eliberare pașaport simplu temporar în cazul minorilor cu domiciliu în România care au împlinit vârsta de 14 ani:

Cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original.

Certificatul de naştere al minorului, în original.

Declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu temporar date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii).

Certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original.

Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.

Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea paşaportului simplu temporar dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită, după caz, şi de:

Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului, în original.

Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţa preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, în original.

Actul de deces al celuilalt părinte, în original.

Documentele emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale (însoțite, după caz, de o traducere legalizată) sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română (însoțite, după caz, de o traducere autorizată), din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.

Documente necesare pentru eliberare pașaport simplu electronic în cazul minorilor cu domiciliu în România care NU au împlinit vârsta de 14 ani:

Certificatul de naştere al minorului, în original.

Document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original.

Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.

Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

2 fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situațiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii. Fotografiile se vor confirma în faţa funcţionarului care primeşte cererea de către persoana care o formulează şi trebuie să reprezinte fizionomia actuală a titularului, să fie realizate din faţă, pe un fond clar, neutru şi deschis la culoare, astfel încât să permită identificarea conturului capului. Titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună.

În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu temporar este formulată de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

Procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte pentru eliberarea pașaportului sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului, în original.

Hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original.

Actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor.

Act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

Documentele emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale (însoțite, după caz, de o traducere legalizată) sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română (însoțite, după caz, de o traducere autorizată), din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.